HCL - Archive

Archive

HCL International Bridge Championship 2015

20th Aug to 23rd Aug 2015, Country Inn & Suites, Sahibabad

RESULTS

 
EVENT WINNERS RUNNERS-UP
Team of Four
Naresh Tandan Trophy

FORMIDABLES

Mrs. Kiran Nadar, B. Satyanarayana, B. Prabhakar, Rajeshwar Tewari, Sunit Chokshi, Keyzad Anklesaria

DHAMPUR SUGAR MILLS

Ashok Kumar Goel, K.R. Venkatraman, Pritish Kushari, Sumit Mukherjee, Bhabesh Saha

Open Pairs
Neena Bonarji Trophy

Alok Sadhu – Subrata Saha

Sunil Machhar – Uttam Gupta