HCL International Bridge Championship 2005
Team of Four
2005-08-12 to 2005-08-15, 70 Teams
Rank Name Roster
1 J.P. Goenka Jagdish Prasad Goenka, Pritish Kushari, Aloke Kumar Sadhu, Badal Das, Shibnath De Sarkar, Sumit Mukherjee
2 Pak 1 Tahir Masood, Sarfaraz Ahmed Khan, Munir Ataullah, Khurshid Hadi, Abdul Rehman Allana
3 Dhampur Sugar Mills Ashok Kumar Goel, Kamal Krishna Mukherjee, Kamal Kumar Roy, Debasish Ray, Vivek Bhand, Sandeep Thakral
3 Ratanlal Kejriwal MC Amar Nath Banerjee, Gobinda Singha, Atanu Ganguly, Shankar Acharya, Sourendra Coomer Dutt, Anup Dutta Roy
5 Manas Sahas IV Manas Mukherjee, Pranab Roy, Debabrata Majumder, Prasanta Bera, Kaustabh Nandi, Santanu Choudhury
5 Pushpak D K Tewari, P C Gupta, Anand Bhatia, Rakesh Roy
5 Palookas Ajay Kumar Brahmachari, Hemant K Jalan, Bhabesh Saha, Ashis Malhotra
5 Pankaj Mehta Moradabad Pankaj Mehta, Pradeep Anand Singh, Sekhar K Bandopadhyay, Mukul Gupta, R C Consul
9 Wellknit  ,  
9 Dipak Poddar  ,  
9 Tolani Shipping Mumbai  ,  
9 Radhey Mumbai  ,  
13 Agsar Paints  ,  
14 Bilal Pak  ,  
15 Alok Daga Kolkata  ,  
16 A.R. Dass IV W. Bengal  ,  
17 Formidables  ,  
17 Delhi Blues  ,  
17 Arcelor  ,  
20 Boat House Club  ,  
21 Chandnas Pakistan  ,  
22 Sonchel Delhi  ,  
22 Kamlesh Guptas IV  ,  
22 Durga Bangalore  ,  
25 Naimuddins  ,  
26 Maya Mira  ,  
27 Dr. Ashwani Mehta  ,  
28 Ninepin  ,  
28 Guptas  ,  
28 Vijay  ,  
31 Brindavan Express  ,  
31 Calcutta Bridge Club  ,  
31 Azure  ,  
34 Siddique Lucknow  ,  
35 D.P. Banerjees IV  ,  
36 Rajjans Allahabad  ,  
36 GBA Ghaziabad  ,  
38 Batras UP  ,  
38 Transworld  ,  
40 Chokshis  ,  
41 Pankaj Kapadias IV  ,  
41 Patriots  ,  
43 Asha Surana  ,  
44 R.N. Palit IV  ,  
45 PBA  ,  
45 Gentlemen  ,  
47 Titans  ,  
47 R.S. Mishra Allahabad  ,  
49 Puri  ,  
50 Dehradun  ,  
51 Karol Bagh Union Club  ,  
52 Fire Of Hell  ,  
53 Indore Red  ,  
53 Delhi Bridge Club  ,  
55 Triers  ,  
56 Aggarwals Allahabad  ,  
57 Chetna Jaipur  ,  
58 Patna Card Club  ,  
59 Pegasus Delhi  ,  
60 Kanwaljeet  ,  
61 Deekay  ,  
62 Indore Blue  ,  
62 Dr. Goels Team  ,  
64 V-Six  ,  
64 Technocrats Aligarh  ,  
66 Dr. Usha Kothari  ,  
67 The Beagles  ,  
68 Maa Bhagwati  ,  
69 Gymc Gwalior  ,  
70 Ghaziabad Bridge Club  ,