Brochure
  • Silver Convention Cards

Team Name Convention Cards
Dr SanghiPrajjwal_Sanghi CC.xlsx
 Prajjwal_Arya Priyambar CC.xlsx
 Manna-Pradip CC.pdf
 Suresh-Rakesh CC.pdf
DR SSMCCC OF A.R.DAS AND SOMNATH MITRA.pdf
 CC BIKASH DUTTA-SUBRATA SADHUKHAN.pdf
 C C-2 OF A.R. DAS AND SOMNATH MITRA.pdf.pdf
 CC-2 BIKASH DUTTA-SUBRATA SADHUKHAN.pdf
 CC-2 GAUTAM DAS-SHYAMA PRASAD CHATTERJEE.pdf
 C.C OF GAUTAM DAS AND SHYAMA PRASAD CHATTERJEE.pdf
Ganga GomtiConventionCard AKS and UKS.pdf
 NOTES ON SYSTEM(AKS&UKS).docx
 Anup Kumar-Anand Kumar Srivastava.pdf
 VK Rattan_GK Johri.pdf
 VK Rattan_SK Garg.pdf
JagoronGourav and Jayanta.pdf
 Tapan Sen _ Dinesh Sinha.pdf
 Prabir and Manoj.pdf
JIyaAMajhi-CMitra-BRoy.pdf
 AMajhi-SKChoudhury.pdf
 PBanerjee-BRoy-SKChoudhury-ASarkar.pdf
 SSarkar-SKonar.pdf
PrayasTapas Kumar Roy+Shantanu Ghosh+Swapan Sardar+Amitabha Ghosh.pdf
 Kamalesh Gupta+Dr. Vikram.pdf
 Sagar,Buran _ Shantanu.pdf
 Kamalesh Gupta+Dr. Vikram Jain.docx
Sahayadri2 over 1, Pavlicek based, Arun - Venky.pdf
 2 over 1, Ajoy - Sampath_ Arun - Sundar_ Arun - Ajoy_ Arun - Sampath.pdf
 Strong Club, Doc Honap - Shrikant_ Shrikant - Sampath_ Doc Honap - Sampath.pdf
TalluriTalluri Hanumanth(1).pdf
 WBF CC SMNigam and PK Gupta Team Talluri.pdf
 1632199930551_R.P.Narain and A.Prabhat Kumar.pdf