HCL - Entries

MP Pairs Strata II - REGISTERED PAIRS

View More ⇔ Scroll Now
  SR NO. PLAYERS NAME PLAYERS ID BFI MP NO  
  1 Asha Mohan
Sarita Sharma
110513
110582
D0000513
D0000582
 
  2 Vasudha Bakaya
Rohini Punj
110568
110569
D0000568
D0000569
 
  3 Nisha Kher
Meera Narain
110556
110557
D0000556
D0000557
 
  4 Arnab Ghosh
Gautam Biswas
707845
707861
WB007845
WB007861
 
  5 Tonmoy Ghosh
Suraj Das
703526
707282
WB003526
WB007282
 
  6 Soumitra Das
Shymal Roy
702061
701673
WB002061
WB001673
 
  7 Deleted


 
  8 Sekhar Banerjee
Amalendu Sanyal
705618
704504
WB005618
WB004504
 
  9 Alok Kumar Gupta
Sanjib Roy
702060
707906
WB002060
WB007906
 
  10 Manik Alam
Bulu Saha
701364
701550
WB001364
WB001550
 
  11 Ayan Chatterjee
Sabyasachi Sadhukhan
707454
707118
WB007454
WB007118
 
  12 Dipankar Pal
Pallab Sinha Roy
707291
707369
WB007291
WB007369
 
  13 Sharat K Kaushik
Dinkar N Sirsi
560876
560586
KS000876
KS000586
 
  14 Aritra Bhattacharya
Anindya Kumar Sarkar
707288
707599
WB007288
WB007599
 
  15 Aniruddh Ghosh
Chandan Kumar Mitra
704125
701614
WB004125
WB001614
 
  16 Pradip Kumar Jana
Chandan Choudhury
706790
701987
WB006790
WB001987
 
  17 V Mohan Rao
D Sudhanand
500113
500460
TG000113
TG000460
 
  18 Pradip Kumar Saha
Sagar Bhuia
702278
704650
WB002278
WB004650
 
  19 Gourav Banerjee
Jayanta Sarkar
702694
706216
WB002694
WB006216
 
  20 Nemai Chandra Ghosh
Ashim Harh
705109
701717
WB005109
WB001717
 
  21 Prakriti Ranjan Santra
Goutam Banerjee
707835
702265
WB007835
WB002265
 
  22 Rupak Goswami
Sailen Das
707953
701804
WB007953
WB001804
 
  23 Janak Shah
Pramod S Joshi
400030
410189
BM000030
PM000189
 
  24 Prabir Kumar Thakur
Manoj Kumar Dey
706206
702695
WB006206
WB002695
 
  25 Arup Banerjee
Dinesh Sinha
702681
702682
WB002681
WB002682
 
  26 Pappu Mukherjee
Ashis Sadhukhan
707941
707823
WB007941
WB007823
 
  27 Arjun Kumar Dhara
Dulal Dey
707883
707469
WB007883
WB007469
 
  28 Sanjib Bhattacharjee
Dipak Kumar Paul
705458
705410
WB005458
WB005410
 
  29 Gautam Chatterjee
Arun Kumar Majhi
706226
704782
WB006226
WB004782
 
  30 Sanjit Dey
Bhaskar Kumar Ganguly
707773
706965
WB007773
WB006965
 
  31 Achintyananda Thakur
Sabyasachi Majumder
707540
707253
WB007540
WB007253
 
  32 Jayanta Bhakta
Sunil Das
707802
707803
WB007802
WB007803
 
  33 Bablu Roy Choudhury
Pinaki Ranjan Banerjee
707113
707446
WB007113
WB007446
 
  34 Shakti Pada Roy
Ramen Chandra Chowdhury
704594
701525
WB004594
WB001525
 
  35 Sanat Roy
Dipak Sarkar
701037
706968
WB001037
WB006968
 
  36 Vedkantha Dasmahapatra
A Acharya
401575
401465
BM001575
BM001465
 
  37 Indranil Chakraborty
Arup Dutta
704198
702084
WB004198
WB002084
 
  38 Santi Ranjan Dutta
Goutam Mukherjee
706422
704165
WB006422
WB004165
 
  39 Bhola Nath Ghosh
Nirmal Roy
705408
705417
WB005408
WB005417
 
  40 Indranath Chatterjee
Prasanta Bera
705791
705326
WB005791
WB005326
 
  41 Rabindra Nath Dey
Sujan Kumar Choudhury
705374
702619
WB005374
WB002619
 
  42 Bhudar Chandra Kayal
Asit Kumar Ghosh
705304
706379
WB005304
WB006379
 
  43 Malay Mondal
Prabir Das
705368
707475
WB005368
WB007475
 
  44 Prasanta Goswami
Abhijit Dey
707477
707914
WB007477
WB007914
 
  45 Abhijit Kumar Bose
Shantanu Ghosh
707294
701964
WB007294
WB001964
 
  46 Biswajit Dutta
Saurav Sil
707088
702829
WB007088
WB002829
 
  47 Dipanjan Khan
Sanjib Majumdar
707993
705923
WB007993
WB005923
 
  48 Debabrata Roychoudhury
Salil Mondal
707368
701544
WB007368
WB001544
 
  49 Pranab Kumar Dey
Sunil Dutta
701644
701519
WB001644
WB001519
 
  50 Subir Das
Biswanath Tewari
701984
707588
WB001984
WB007588
 
  51 T Devendranath
K Nageswara Rao
500103
500266
TG000103
TG000266
 
  52 K Vijay Kumar
Placid J Faria
500538
500299
TG000538
TG000299
 
  53 Deleted


 
  54 Partha Pratim Mitra
Pranav Bharve
702621
901013
WB002621
USA002
 
  55 Amitava Banerjee
Gautam Biswas
703600
707861
WB003600
WB007861
 
  56 Netai Tudu
Phani Bhusan Das
707944
707741
WB007944
WB007741
 
  57 M D Choudhary
C D Kumar
520100
500076
APS00100
TG000076
 
  58 S Rajagopala Rao
R Chandramohan
500387
500077
TG000387
TG000077
 
  59 Himadri Dolui
Pradip Dey
707794
707892
WB007794
WB007892
 
  60 Pintu Maity
Arup Kumar Hudait
707376
707895
WB007376
WB007895
 
  61 Atanu Ganguly
Anirban Sasmal
701721
707874
WB001721
WB007874
 
  62 Rupa Bakeri
Ravindra Amritkar
380327
380351
GTA00327
GTA00351
 
  63 Girish R Bijoor
K Durgadas
560034
560073
KS000034
KS000073
 
  64 Swetadri Saha
Krishna Das Chakraborty
705957
706744
WB005957
WB006744
 
  65 Sudipta Adhikary
Santanu Roy
707796
707512
WB007796
WB007512
 
  66 Balai Chandra Naskar
Ram Chandra Kayal
706900
707816
WB006900
WB007816
 
  67 Mohit Kumar Mehta
Kajal Das
705993
703407
WB005993
WB003407
 
  68 Sujit Basu
Swapan Kumar Ghosh
701136
701369
WB001136
WB001369
 
  69 Kalyan Kumar Roy
Priya Ranjan Sinha Roy
706469
701456
WB006469
WB001456
 
  70 D Bhavani
Vidyut
500049
500546
TG000049
TG000546
 
  71 Sharat K Kaushik
Dinkar N Sirsi
560876
560586
KS000876
KS000586
 
  72 Anirudh Jain
Renu Agarwal
110547
110550
D0000547
D0000550
 
  73 Raksha Mehta
Naresh Mehta
610501
610502
TM000501
TM000502
 
  74 Vikas Taralekar
Prakash Kulkarni
401592
560453
BM001592
KS000453
 
  75 Shathi Rangan Dey
Muhammed Faroque Hossain Patwary
988026
988022
BAN&500086
BAN&500082
 
  76 Bikash Roy
Md. Shahidul Islam
988023
988021
BAN&500083
BAN&500087
 
  77 A K M Nazmul Haque
Mohammad Ehsanuzzaman
988024
988025
BAN&500084
BAN&500085
 
  78 B S Gupta
Rajesh K Jain
110286
110491
D0000286
D0000491
 
  79 Sumit Mukherjee
Monica Jajoo
705399
110463
WB005399
D0000463
 
  80 Jennifer Ann
S K Sharma
610540
560836
TM000540
KS000836
 
  81 C M Kulkarni
Swarup Urs
560152
560275
KS000152
KS000275