HCL - Entries

IMP Pairs Strata II - REGISTERED PAIRS

View More ⇔ Scroll Now
  SR NO. PLAYERS NAME PLAYERS ID BFI MP NO ENTRY FEE RECEIVED PAY YOUR ENTRY FEE  
  1 Vrishali Paranjpe
Sunila Joshi
410368
410396
PM000368
PM000396
TXN_SUCCESS  
  2 Rajib Sarkar
Amit Dutta
707924
707966
WB007924
WB007966
TXN_SUCCESS  
  3 Soumitra Das
Pallab Roy
702061
707348
WB002061
WB007348
No Click here  
  4 Arnab Basu Roy
Akhilesh Roy
707922
707923
WB007922
WB007923
TXN_SUCCESS  
  5 Santanu Roy
Prosenjit Manna
707512
707831
WB007512
WB007831
No Click here  
  6 Vivek Nambiar
Mukesh Ghatiya
560910
560779
KS000910
KS000779
TXN_SUCCESS  
  7 Krishna Das Chakraborty
Swetadri Saha
706744
705957
WB006744
WB005957
No Click here  
  8 Malay Pal
Surajit Das
701338
705075
WB001338
WB005075
No Click here  
  9 Achintyananda Thakur
Satya Ranjan Chakraborty
707540
707928
WB007540
WB007928
No Click here  
  10 Vipul Jain
Subashish Gope
110603
110604
D0000603
D0000604
TXN_SUCCESS  
  11 Madhu Agrawal
Poonam Datta
110524
110408
D0000524
D0000408
TXN_SUCCESS  
  12 Pini Paul
Anjali Chawla
110566
110567
D0000566
D0000567
success  
  13 Manik Alam
Md Sahajahan
701364
708016
WB001364
WB008016
No Click here  
  14 Sarika Mittal
S Krishnamoorthy
110609
680013
D0000609
TY000013
No Click here  
  15 Ghanashyam Pal
Abhijit Datta
704900
704822
WB004900
WB004822
Yes_C  
  16 Joyjit Sensarma
Natasha Khandheria
110384
110483
D0000384
D0000483
No Click here  
  17 Vijay Kumar
P C Gupta
110057
110259
D0000057
D0000259
TXN_SUCCESS  
  18 Narendra Singh
Surendra Singh
300400
300399
RJ000400
RJ000399
TXN_SUCCESS  
  19 V K Rattan
S H Rizvi
220312
220347
UP000312
UP000347
TXN_SUCCESS  
  20 Prasanna Kumar Hota
P K Banerjee
110541
220049
D0000541
UP000049
No Click here  
  21 Sunita Gupta
Sheikh Naimuddin
901011
560608
USA001
KS000608
No Click here  
  22 Saila Ranjan Das
S M Patnaik
703714
750262
WB003714
O0000262
No Click here  
  23 Tonmoy Ghosh
Sayantan Konar
703526
707903
WB003526
WB007903
TXN_SUCCESS  
  24 Swapan Ghosh
Pradipendra Mohan Datta
706633
707235
WB006633
WB007235
Yes_C  
  25 Srinivasan Krishnaswami
Vijay K Vasudevan
401312
901018
BM001312
USAO698468
No Click here  
  26 Mithun Biswas
Ashis Pan
707718
708000
WB007718
WB008000
TXN_SUCCESS  
  27 Bimal Majumdar
J Subramaniyam
701792
500480
WB001792
TG000480
No Click here  
  28 Surajit Kumar Datta
Aniruddha Roy
705136
704138
WB005136
WB004138
No Click here  
  29 Sudipta Ray
Ashim Harh
707533
701717
WB007533
WB001717
Yes_C  
  30 Brahmananda Nayak
Ganesh Prasad Baral
750363
750328
O0000363
O0000328
Yes_C  
  31 Nitin Shah
Makrand N Kulkarni
370040
410237
GTS00040
PM000237
No Click here  
  32 Prakah G Hegde
Rajeev Gulavani
400374
401427
BM000374
BM001427
No Click here  
  33 Sudhir Chintaman Sant
Hemant Purkar
410395
410367
PM000395
PM000367
No Click here  
  34 Tapas Chandra Bose
Probhat Kumar Roy
706651
701252
WB006651
WB001252
No Click here  
  35 Ramesh Kumar
Shivkesh Meena
110638
110639
D0000638
D0000639
No Click here  
  36 Deshasmriti Roy Choudhury
J Subramaniyam
701719
500480
WB001719
TG000480
No Click here  
  37 Prithviraj Ghosh
Pritam Das
707761
707760
WB007760
WB007761
No Click here  
  38 R K Pradhan
B D Mishra
750236
750361
O0000236
O0000361
Yes_C  
  39 Anupam Rai
P K Joel
480234
480240
MP000234
MP000240
TXN_SUCCESS  
  40 Piyush Kant Agarwal
D K Chaudhary
480820
480701
MP000820
MP000701
TXN_SUCCESS  
  41 S K Richhariya
K P Vishwakarma
480833
480241
MP000833
MP000241
TXN_SUCCESS  
  42 T K Roy Chowdhury
Ashim Kumar Ghosh
110506
110348
D0000506
D0000348
No Click here  
  43 Pralay Sengupta
Soumya Kanti Das
707809
707684
WB007809
WB007684
TXN_SUCCESS  
  44 Ashoke Dey
Gobinda Saha
707832
707968
WB007832
WB007968
TXN_SUCCESS  
  45 D Dutta Gupta
Rabindra Kumar Singh
830113
800085
JH000113
B0000085
No Click here  
  46 D Dutta Gupta
Rabindra Kumar Singh
830113
800085
JH000113
B0000085
TXN_SUCCESS  
  47 Biswanath Tewari
Subir Das
707588
701984
WB007588
WB001984
TXN_SUCCESS  
  48 Abhirup Ghosh
Sudipta Adhikary
707795
707796
WB007795
WB007796
No Click here  
  49 Srinivasan Krishnaswami
Vijay K Vasudevan
401312
901018
BM001312
USAO698468
TXN_SUCCESS  
  50 Srinivasan Krishnaswami
Vijay K Vasudevan
401312
901018
BM001312
USAO698468
No Click here  
  51 Sujit Sadhak
Sanjib Majumdar
706929
705923
WB006929
WB005923
Yes_C  
  52 Shyama Prasad Chatterjee
Goutam Das
706362
706714
WB006362
WB006714
Yes_C  
  53 Arup Dutta
Saswata Bhattacharya
702084
704456
WB002084
WB004456
Yes_C  
  54 Anirban Sarkar
Sujan Chowdhury
701379
702619
WB001379
WB002619
TXN_SUCCESS  
  55 Ashish Kumar Vishwakarma
Shailendra Handa
781192
110427
ASM01192
D0000427
TXN_SUCCESS  
  56 Abhirup Ghosh
Pradip Dey
707795
707892
WB007795
WB007892
No Click here  
  57 R K Nagpal
Bhau Rao Lade
480016
480838
MP000016
MP000838
No Click here  
  58 Aniruddha P Sanzgiri
Anil Bharihoke
401262
110453
BM001262
D0000453
Yes_C  
  59 Ayan Chatterjee
Sabyasachi Sadhukhan
707454
707118
WB007454
WB007118
No Click here  
  60 Vipin Kumar
Monu Kumar
220328
220330
UP000328
UP000330
Yes_C  
  61 Prabir Kumar Thakur
Manoj Kumar Dey
706206
702695
WB006206
WB002695
Yes_C  
  62 I N Mullah
Jitendra Pandey
220068
220811
UP000068
UP000811
Yes_C  
  63 Sanat Banerjee
Bamapada Dhibar
707342
707424
WB007342
WB007424
Yes_C  
  64 Jiten Chakraborty
Anup Kanti Ghosh
707690
704626
WB007690
WB004626
Yes_C  
  65 Kalyan Kumar Roy
Naru Gopal Bhowmick
706469
701419
WB006469
WB001419
Yes_C  
  66 U V Athavale
V Ravichandran
400294
401242
BM000294
BM001242
Yes_C  
  67 Sajal Mandilwar
Ran Vijay Kumar Singh
801056
800112
B0001056
B0000112
Yes_C  
  68 Hironmoy Banerjee
Kajal Pal
704980
706512
WB004980
WB006512
Yes_C  
  69 Hemant K Jalan
Sandip Datta
706646
705697
WB006646
WB005697
Yes_C  
  70 Kaustabh Nandi
Kaustubh Milind Bendre
705792
410297
WB005792
PM000297
Yes_C  
  71 Sayantan Kushari
Sagnik Roy
707757
707811
WB007757
WB007811
Yes_C  
  72 Sudeep Bhattacharjee
Naba Jyoti Sharma
780904
781040
ASM00904
ASM01040
TXN_SUCCESS  
  73 Siladitya Darbar
Sandip Kar
708055
708054
WB008055
WB008054
Yes_C  
  74 Sheikh Naimuddin
Sunita Gupta
560608
901011
KS000608
USA001
Yes_C  
  75 Saila Ranjan Das
S M Patnaik
703714
750262
WB003714
O0000262
Yes_C  
  76 Sujit Kumar Sur
Bimal Majumdar
707005
701792
WB007005
WB001792
Yes_C  
  77 Tapas Dasgupta
Arun Kanti Chatterjee
701325
704323
WB001325
WB004323
TXN_SUCCESS  
  78 Marika Nandy
Chandan Dey
781212
781211
ASM01212
ASM01211
TXN_SUCCESS  
  79 Subrata Chatterjee
Rabi Sankar Roychowdhury
702805
703974
WB002805
WB003974
Yes_C  
  80 Sanjib Ganguly
Bhola Nath Ghosh
701834
705408
WB001834
WB005408
Yes_C  
  81 Yogendra Kumar Trivedi
Narendra P Bhalakia
380331
380002
GTA00331
GTA00002
Yes_C  
  82 Sukhu D Nayyar
Chandana Bawa
401605
401615
BM001605
BM001615
Yes_C  
  83 Anu Jalan
Soham Sarkar
707997
707989
WB007997
WB007989
Yes_C  
  84 Dilip Kumar Borpuzari
Joy Saikia
780438
781086
ASM00438
ASM01086
Yes_C  
  85 Lalit Kumar
Usha Mutreja
966012
966011
THA02
THA01
Yes_C  
  86 Gautam Chatterjee
Sagar Bhuia
706226
704650
WB006226
WB004650
Yes_C  
  87 Gourav Banerjee
Jayanta Sarkar
702694
706216
WB002694
WB006216
Yes_C  
  88 Amit Pal
Birendra Nath Dey
701771
707056
WB001771
WB007056
Yes_C  
  89 Vandana D Singh
Gita Pahwa
110532
110585
D0000532
D0000585
Yes_C  
  90 Gajendra Kumar Vyas
Arun Prabhakar Kher
300378
480065
RJ000378
MP000065
Yes_C  
  91 Shakti Dhar Chowdhury
Rajendra Ray
705164
707154
WB005164
WB007154
Yes_C  
  92 Abha Gupta
Vinay Gupta
110551
110546
D0000551
D0000546
TXN_SUCCESS  
  93 Suman Routh
Bijit Datta
707674
707305
WB007674
WB007305
Yes_C  
  94 Anand W Golwalkar
Abhay Todankar
550009
400519
GA000009
BM000519
Yes_C  
  95 Vinod K Puri
Pushpa Puri
110442
110443
D0000442
D0000443
Yes_C  
  96 Umesh Bhargava
Virendra Kumar
300384
300392
RJ000384
RJ000392
Yes_C  
  97 Gautam Suri
Nandini Prasad
110472
110471
D0000472
D0000471
Yes_C  
  98 Bina Malhotra
Kamla Mehra
110559
110445
D0000559
D0000445
TXN_SUCCESS  
  99 A S Gupta
V Krishnan
560085
560147
KS000085
KS000147
Yes_C  
  100 Indranath Chatterjee
Chandan Choudhury
705791
701987
WB005791
WB001987
Yes_C  
  101 Manik Alam
Bulu Saha
701364
701550
WB001364
WB001550
No Click here  
  102 Bablu Roy Choudhury
Tapan Kr Bhattacharya
707113
707499
WB007113
WB007499
Yes_C  
  103 Rohit Gupta
Deepika Mehta
110142
110523
D0000142
D0000523
Yes_C  
  104 Nikita Kamal
Madhu Sudan Sharma
110326
110220
D0000326
D0000220
Yes_C  
  105 Daleep Mutreja
Rajesh K Jain
110069
110491
D0000069
D0000491
Yes_C  
  106 Anup Kumar Mahajan
Sajal Pal
705876
703975
WB005876
WB003975
Yes_C  
  107 Ajit B Chakradeo
Ranga Khadloya
400075
340014
BM000075
SO000014
Yes_C  
  108 Deshasmriti Roy Choudhury
Surajit Kumar Datta
701719
705136
WB001719
WB005136
Yes_C  
  109 Aniruddha Roy
Pinaki Ghosh
704138
701778
WB004138
WB001778
Yes_C  
  110 Padmanabhan Sridharan
Akanksha Vyas
610277
300408
TM000277
RJ000408
Yes_C  
  111 Ajeet Sacheti
Bharat Joshi
480012
380368
MP000012
GTA00368
Yes_C  
  112 Sriram Bhikaji Khanolkar
S G Surve
401537
400515
BM001537
BM000515
Yes_C  
  113 Raj Kumar Chowdhury
Saurav Sil
707877
702829
WB007877
WB002829
Yes_C  
  114 Chunni Lal Arora
Kamleshwar Rai
240032
240095
UTR00032
UTR00095
Yes_C  
  115 Abhijit Kumar Bose
Shouvik Das
707294
707482
WB007294
WB007482
Yes_C  
  116 Sanjeev Kumra
Neeraj Kumra
440175
440111
NM000175
NM000111
Yes_C  
  117 Richa Shriram
Ranjan Bhattacharya
110497
110465
D0000497
D0000465
TXN_SUCCESS  
  118 Prakash Gupta
Bohran Ali Molla
440599
750366
NM000599
O0000366
Yes_C  
  119 Anupam Ghosh
Aloke Kumar Sardar
707276
705310
WB007276
WB005310
Yes_C  
  120 Vinay Mohan Lal
Vijay Deshpande
400029
440096
BM000029
NM000096
Yes_C  
  121 C B B Sarma
K Venugopala Krishna
560247
500544
KS000247
TG000544
No Click here  
  122 Kamalesh Gupta
Wrik Chakraborty
701532
707557
WB001532
WB007557
Yes_C  
  123 Tapas Kumar Sarkar
Shyama Prasad Mukherjee
707639
707572
WB007639
WB007572
Yes_C  
  124 Priyotosh Sarkar
Asis Tosh
706194
706707
WB006194
WB006707
Yes_C  
  125 Amal Kumar Sarkar
Sarbeswar Das
707644
220316
WB007644
UP000316
Yes_C  
  126 K Venugopala Krishna
C B B Sarma
500544
560247
TG000544
KS000247
TXN_SUCCESS  
  127 Kaushik Mukherjee
Arnab Guha
707433
701558
WB007433
WB001558
Yes_C  
  128 Subrata Adhikari
Debasish Polley
707649
707552
WB007649
WB007552
No Click here  
  129 Stanley Nazareth
Asvin Ganger
401529
401530
BM001529
BM001530
TXN_SUCCESS  
  130 Pallavi Modak
Sanyogita Modak
410375
410341
PM000375
PM000341
Yes_C  
  131 Manas Kumar Das
Jayanta Choudhury
705788
701504
WB005788
WB001504
Yes_C  
  132 Tapas K Banerji
Nita Banerji
130026
130027
HRL00026
HRL00027
TXN_SUCCESS  
  133 Devi Muthu Bhatnagar
Ashok K Sinha
110494
110488
D0000494
D0000488
Yes_C  
  134 Sourendra Nath Chakraborty
Kishore Kumar Ganguly
707864
707347
WB007864
WB007347
Yes_C  
  135 Manju Bhasin
Chand Vir
110518
110509
D0000518
D0000509
Yes_C  
  136 Devangshu Datta
Sailaja Tahiliani
110503
110504
D0000503
D0000504
Yes_C  
  137 T T Chari
Lakshmi Chari
610472
610473
TM000472
TM000473
Yes_C  
  138 Arun Jain
Gopika Tandan
110319
110489
D0000319
D0000489
TXN_SUCCESS  
  139 Milind S Hasabnis
Lakshmi Kant N Madane
440442
440572
NM000442
NM000572
Yes_C  
  140 Achintya Haldar
Gopes Sardar
702076
702077
WB002076
WB002077
TXN_SUCCESS  
  141 Shekhar Gundewar
Vivekanand Patki
440600
440601
NM000600
NM000601
Yes_C  
  142 V Mohan Rao
Rajnesh Gossain
500113
500140
TG000113
TG000140
Yes_C  
  143 N B Shinde
Avinash G Golatkar
400984
400875
BM000984
BM000875
TXN_SUCCESS  
  144 Suraj Sonti
Madhav A Kshirsagar
561106
410061
KS001106
PM000061
Yes_C  
  145 Amar Kumar Bose
Sudeep Saha
220502
702286
UP000502
WB002286
Yes_C  
  146 Swapan Kumar De
Anirban Mitra
706903
706860
WB006903
WB006860
Yes_C  
  147 Sayantan Konar
Tonmoy Ghosh
707903
703526
WB007903
WB003526
Yes_C  
  148 Ramendra Chowdhury
Shakti Pada Roy
701525
704594
WB001525
WB004594
Yes_C  
  149 Suvankar Basu
Subhasree Basu
707637
708052
WB007637
WB008052
TXN_SUCCESS  
  150 Jeroo Mango
Ivan Alphonso
400918
400065
BM000918
BM000065
Yes_C  
  151 Subodh P Gurjar
Rajendra V Mekal
410353
410357
PM000353
PM000357
Yes_C  
  152 Mohit Kumar Mehta
Kajal Chandra Das
705993
703407
WB005993
WB003407
Yes_C  
  153 Prithviraj Ghosh
Pritam Das
707760
707761
WB007760
WB007761
No Click here  
  154 D Mukhopadhyay
J P Das
220582
220646
UP000582
UP000646
Yes_C  
  155 Prithviraj Ghosh
Pritam Das
707760
707761
WB007760
WB007761
No Click here  
  156 Subrata Adhikari
Debasish Polley
707649
707552
WB007649
WB007552
Yes_C  
  157 D K Tewari
J B Sengupta
110160
110224
D0000160
D0000224
Yes_C  
  158 Saumitra Basu
Samir Kumar Sadhu
706888
707946
WB006888
WB007946
Yes_C  
  159 Monica Jajoo
Somesh Bhattacharya
110463
707192
D0000463
WB007192
Yes_C  
  160 Amitava Mukherjee
Balai Paul
300388
706179
RJ000388
WB006179
Yes_C  
  161 Parimal Das
Pradip Mohta
701154
707746
WB001154
WB007746
Yes_C  
  162 Aloke Dutta
Kushal Agasthi
708061
707908
WB008061
WB007908
Yes_C  
  163 Babhrubahan Bose
Pradyut Bhattacharjee
707256
706609
WB007256
WB006609
TXN_SUCCESS  
  164 Tapan Jyoti Chakraborty
Pradip Kumar Dey
707840
706830
WB007840
WB006830
Yes_C  
  165 Satish G Diwanji
K V Vahalia
410149
400533
PM000149
BM000533
Yes_C  
  166 Manoranjan Giri
Punya Kirti Das sharma
706446
700425
WB006446
WB000425
Yes_C  
  167 Satya Ranjan Chakraborty
Tapan Kumar Roy
707928
707122
WB007928
WB007122
Yes_C  
  168 Avik Roy
Subhajit Choudhury
707762
707881
WB007762
WB007881
Yes_C  
  169 Pritam Das
Prithviraj Ghosh
707761
707760
WB007761
WB007760
Yes_C  
  170 Moti N Thadani
Sheelu N Thadani
410365
410172
PM000365
PM000172
TXN_SUCCESS  
  171 Kalyan Dutta
S K Kar
110626
110605
D0000626
D0000605
Yes_C  
  172 Subrata Saha
Manas Mukherjee
701002
700777
WB001002
WB000777
Yes_C  
  173 Yashpal Singh
Naveen Kumar
220318
220342
UP000318
UP000342
Yes_C  
  174 Ashis Kumar Sarkar
Avijit Dey
703961
707914
WB003961
WB007914
Yes_C  
  175 Bharati Dey
Vasanti Shah
702052
400800
WB002052
BM000800
Yes_C  
  176 Manik Alam
Bulu Saha
701364
701550
WB001364
WB001550
Yes_C  
  177 Kishore Hazarika
Kanchan Chakraborty
781038
780845
ASM01038
ASM00845
Yes_C  
  178 Anirban Sasmal
Sujit Basu
707874
701136
WB007874
WB001136
Yes_C  
  179 J Pratihari
Ganeswar Nayak
750127
750110
O0000127
O0000110
Yes_C  
  180 Sanat Roy
Amalendu Sanyal
701037
704504
WB001037
WB004504
Yes_C  
  181 Sunil Sharma
Chander Negi
170103
170109
HP000103
HP000109
Yes_C  
  182 Anil Sharma
Rakesh Bhanot
170007
170020
HP000007
HP000020
Yes_C  
  183 Dibyojyoti Saha
Sanjay Mukherjee
707764
707703
WB007764
WB007703
Yes_C  
  184 Pallab Roy
Soumitra Das
707348
702061
WB007348
WB002061
Yes_C  
  185 Akhauri Prabhat Kumar
R Chandramohan
500301
500077
TG000301
TG000077
Yes_C  
  186 Abhijit Pal
Abishek Mitra
401586
707774
BM001586
WB007774
Yes_C  
  187 Sarika Mittal
S Krishnamoorthy
110609
680013
D0000609
TY000013
No Click here  
  188 S Srinivasan
Biswajit Mahata
610476
707647
TM000476
WB007647
Yes_C  
  189 Sailesh Parikh
Bhavana Parikh
380302
380304
GTA00302
GTA00304
Yes_C  
  190 Pradip Ghosh
Santanu Chakraborty
707719
707589
WB007719
WB007589
Yes_C  
  191 Sudipta Adhikary
Himadri Dolui
707796
707794
WB007796
WB007794
Yes_C  
  192 Mohammad Mehedi Hasan
Mohammad AL Helal
988046
988042
BAN&500094
BAN&500090
Yes_D  
  193 Mohammad Tarikul Islam
Mohammad Masum Billah
988043
988045
BAN&500091
BAN&500093
Yes_D  
  194 Nazmul Haque
Sumaiya Akter
988048
988047
BAN&500097
BAN&500095
Yes_D  
  195 Md Habib
Syed Zahid Sajjad
988028
988017
BAN07
BAN03
Yes_D  
  196 Vallapa Svangsopakul
Asdang Riamsree
966002
966003
THA&500014
THA&500084
Yes_D  
  197 Peeracha Suriya
Somchai Rungsathit
966010
966009
THA&500123
THA&500141
Yes_D  
  198 Manthanee Yaisawang
Supote Yaisawang
966007
966008
THA&500049
THA&500101
Yes_D  
  199 Asha Sharma
Vijay Goel
110309
110390
D0000309
D0000390
No Click here  
  200 Pallab Sinha Roy
Mrinal De
707369
707573
WB007369
WB007573
No Click here