HCL - Entries

OPEN MP PAIRS - REGISTERED PAIRS

View More ⇔ Scroll Now
  SR NO. PLAYERS NAME PLAYERS ID BFI MP NO ENTRY FEE RECEIVED  
  1 Vasanti Shah
Bharati Dey
400800
702052
BM000800
WB002052
TXN_SUCCESS  
  2 Anirban Sengupta
Tanmoy Das
707683
707752
WB007683
WB007752
No  
  3 Manjit Oberai
Sheetal Bansal
110579
110578
D0000579
D0000578
Yes_C  
  4 deleted
deleted


No  
  5 Saumitra Basu
Samir Kumar Sadhu
706888
707946
WB006888
WB007946
Yes_C  
  6 Pradeep Anand Singh
Vijayanand Singh
220026
220376
UP000026
UP000376
TXN_SUCCESS  
  7 Arun Jain
Gopika Tandan
110319
110489
D0000319
D0000489
TXN_SUCCESS  
  8 Debasish Ray
Pritish Kushari
700154
701414
WB000154
WB001414
TXN_SUCCESS  
  9 Jyotindra M Shah
Swarnendu Banerjee
400021
704793
BM000021
WB004793
TXN_SUCCESS  
  10 Sukhu D Nayyar
Chandana Bawa
401605
401615
BM001605
BM001615
TXN_SUCCESS  
  11 Hari Shankar Bajoria
Ravi Saberwal
706298
706305
WB006298
WB006305
TXN_SUCCESS  
  12 Manas Mukherjee
Alok Daga
700777
702878
WB000777
WB002878
TXN_SUCCESS  
  13 Amar Nath Banerjee
Raghunath P Tripathi
704754
110466
WB004754
D0000466
TXN_SUCCESS  
  14 Dipak K Poddar
Jitendra J Solani
400048
400233
BM000048
BM000233
TXN_SUCCESS  
  15 Anal B Shah
Subhash A Dhakras
400974
400036
BM000974
BM000036
TXN_SUCCESS  
  16 Milind P. Athavale
Subir Majumdar
410016
703051
PM000016
WB003051
TXN_SUCCESS  
  17 Yogendra Kumar Trivedi
Narendra P Bhalakia
380331
380002
GTA00331
GTA00002
TXN_SUCCESS  
  18 Hemant K Jalan
Sandip Datta
706646
705697
WB006646
WB005697
TXN_SUCCESS  
  19 Kaustabh Nandi
Kaustubh Milind Bendre
705792
410297
WB005792
PM000297
TXN_SUCCESS  
  20 Sayantan Kushari
Sagnik Roy
707757
707811
WB007757
WB007811
TXN_SUCCESS  
  21 Ravi Raman
Subhash Bhavnani
401520
400597
BM001520
BM000597
TXN_SUCCESS  
  22 T V Ramani
Arvind Vaidya
400211
401332
BM000211
BM001332
TXN_SUCCESS  
  23 Pramod S Joshi
C P Deshpande
410189
410063
PM000189
PM000063
TXN_SUCCESS  
  24 Vrishali Paranjpe
Sunila Joshi
410368
410396
PM000368
PM000396
TXN_SUCCESS  
  25 Inderjeet Singh
M K Saxena
400509
401451
BM000509
BM001451
Yes_C  
  26 Rahul Shetty
Mahesh Rohera
401528
401541
BM001528
BM001541
TXN_SUCCESS  
  27 Prakash Eswaran
Anirudh Eswaran
560610
561045
KS000610
KS001045
TXN_SUCCESS  
  28 K Durgadas
C M Kulkarni
560073
560152
KS000073
KS000152
TXN_SUCCESS  
  29 P Narayan Iyer
R N Subramaniam
610099
610171
TM000099
TM000171
No  
  30 Atish Basu Roy
Suchet Dhar
110581
110538
D0000581
D0000538
TXN_SUCCESS  
  31 Pallab Roy
Soumitra Das
707348
702061
WB007348
WB002061
TXN_SUCCESS  
  32 Sujit Kumar Sur
Dipankar Pal
707005
707291
WB007005
WB007291
No  
  33 Basant K Mohota
Anurag Mohota
440315
440611
NM000315
NM000611
TXN_SUCCESS  
  34 Moti N Thadani
Sheelu N Thadani
410365
410172
PM000365
PM000172
TXN_SUCCESS  
  35 Sudeep Bhattacharjee
Naba Jyoti Sharma
780904
781040
ASM00904
ASM01040
TXN_SUCCESS  
  36 Chandan Dey
Marika Nandy
781211
781212
ASM01211
ASM01212
TXN_SUCCESS  
  37 Santanu Roy
Prosenjit Manna
707512
707831
WB007512
WB007831
Yes_C  
  38 Arnab Basu Roy
Akhilesh Roy
707922
707923
WB007922
WB007923
Yes_C  
  39 Subodh P Gurjar
Rajendra V Mekal
410353
410357
PM000353
PM000357
TXN_SUCCESS  
  40 Vivek Nambiar
Mukesh Ghatiya
560910
560779
KS000910
KS000779
TXN_SUCCESS  
  41 Ram Prakash Bhatnagar
R K Bhatnagar
240041
240075
UTR00041
UTR00075
TXN_SUCCESS  
  42 Rahul Agarwal
Yash Pal
240151
240103
UTR00151
UTR00103
TXN_SUCCESS  
  43 S Vijayraghavan
Sandeep Dang
610463
610481
TM000463
TM000481
TXN_SUCCESS  
  44 Subrata Adhikari
Debasish Polley
707649
707552
WB007649
WB007552
TXN_SUCCESS  
  45 Srinivasan Krishnaswami
Vijay K Vasudevan
401312
901018
BM001312
USAO698468
TXN_SUCCESS  
  46 M S Ramaswamy
Avi Y Medhekar
400213
400165
BM000213
BM000165
TXN_SUCCESS  
  47 Andrey Purushottam
Jitesh Agrawal
400661
480088
BM000661
MP000088
TXN_SUCCESS  
  48 Anupam Rai
P K Joel
480234
480240
MP000234
MP000240
TXN_SUCCESS  
  49 Piyush Kant Agarwal
D K Chaudhary
480820
480701
MP000820
MP000701
TXN_SUCCESS  
  50 Asit Baran Chakraborty
Sambuddha Deb
703401
560824
WB003401
KS000824
TXN_SUCCESS  
  51 Milind S Hasabnis
Lakshmi Kant N Madane
440442
440572
NM000442
NM000572
Yes_C  
  52 S K Richhariya
K P Vishwakarma
480833
480241
MP000833
MP000241
TXN_SUCCESS  
  53 Chand Vir
R K Gupta
110509
110606
D0000509
D0000606
TXN_SUCCESS  
  54 Mrinal Kanti Mukherjee
Sowmik Das
703147
705753
WB003147
WB005753
No  
  55 Siddhartha Roychowdhury
Biswajit Ghosh
701117
707337
WB001117
WB007337
No  
  56 Dilip Atha
Rana Chakraborty
707371
706402
WB007371
WB006402
No  
  57 Gopal Das
Dulal Dey
707511
707469
WB007511
WB007469
No  
  58 Madhu Agrawal
Poonam Datta
110524
110408
D0000524
D0000408
TXN_SUCCESS  
  59 J P Das
D Mukhopadhyay
220646
220582
UP000646
UP000582
TXN_SUCCESS  
  60 Mohit Kumar Mehta
Kajal Chandra Das
705993
703407
WB005993
WB003407
No  
  61 Hasibul Hasan
Swapan Kumar Ghosh
706610
701369
WB006610
WB001369
Yes_C  
  62 Yogendra Deva
Subashish Gope
110540
110604
D0000540
D0000604
TXN_SUCCESS  
  63 Prakash Bhandari
Ramkrishna Majumder
110435
705074
D0000435
WB005074
TXN_SUCCESS  
  64 Swapan Ghosh
Pradipendra Mohan Datta
706633
707235
WB006633
WB007235
Yes_C  
  65 Pini Paul
Anjali Chawla
110566
110567
D0000566
D0000567
TXN_SUCCESS  
  66 Nicky Mehra
Madhu Agarwal
110481
110407
D0000481
D0000407
Yes_C  
  67 Satti Sinsunwal
Asha Sehgal
110611
110391
D0000611
D0000391
Yes_C  
  68 Atanu Ganguly
Tanmay Chatterjee
701721
707453
WB001721
WB007453
TXN_SUCCESS  
  69 Indranath Chatterjee
Chandan Choudhury
705791
701987
WB005791
WB001987
TXN_SUCCESS  
  70 K K Sabherwal
Balkrishna N Parasrampuria
110054
400040
D0000054
BM000040
Yes_C  
  71 Ayan Chatterjee
Sabyasachi Sadhukhan
707454
707118
WB007454
WB007118
Yes_C  
  72 Manik Alam
Bulu Saha
701364
701550
WB001364
WB001550
Yes_C  
  73 Puneet Gangal
Ibrat Khan
300143
300368
RJ000143
RJ000368
No  
  74 K P Mathur
Narendra Kumar Sharma
300014
300356
RJ000014
RJ000356
Yes_C  
  75 S K Sharma
R K Arora
300197
300122
RJ000197
RJ000122
No  
  76 Maya Khosla
Anuradha Bindra
110575
110522
D0000575
D0000522
Yes_C  
  77 Surendra Nath Kar
Aviram Rout
750299
750023
O0000299
O0000023
Yes_C  
  78 Pramod Kumar Mishra
Dinabandhu Sahu
750219
750096
O0000219
O0000096
No  
  79 Vinay Mohan Lal
Vijay Deshpande
400029
440096
BM000029
NM000096
TXN_SUCCESS  
  80 Ranga Khadloya
Ajit B Chakradeo
340014
400075
SO000014
BM000075
TXN_SUCCESS  
  81 Tapan Kumar Roy
Motiar Rahman
707122
705980
WB007122
WB005980
No  
  82 Sarika Mittal
S Krishnamoorthy
110609
680013
D0000609
TY000013
Yes_C  
  83 Vijay Kumar
P C Gupta
110057
110259
D0000057
D0000259
TXN_SUCCESS  
  84 Joyjit Sensarma
Natasha Khandheria
110384
110483
D0000384
D0000483
Yes_C  
  85 Arun Jain
Gopika Tandan
110319
110489
D0000319
D0000489
TXN_SUCCESS  
  86 Swarnendu Banerjee
B Prabhakar
704793
610441
WB004793
TM000441
TXN_SUCCESS  
  87 Debasish Ray
Pritish Kushari
700154
701414
WB000154
WB001414
TXN_SUCCESS  
  88 Arabinda Roy
Paban Agarwal
703501
704108
WB003501
WB004108
TXN_SUCCESS  
  89 Joy Narayan Roy
Debashis Bose
706974
706859
WB006974
WB006859
TXN_SUCCESS  
  90 Suman Sengupta
Kamal Krishna Mukherjee
703448
700006
WB003448
WB000006
TXN_SUCCESS  
  91 Shailendra Handa
Ashish Kumar Vishwakarma
110427
781192
D0000427
ASM01192
Yes_C  
  92 Kishore Hazarika
Kanchan Chakraborty
781038
780845
ASM01038
ASM00845
TXN_SUCCESS  
  93 Ghanashyam Pal
Abhijit Datta
704900
704822
WB004900
WB004822
No  
  94 Narendra Singh
Surendra Singh
300400
300399
RJ000400
RJ000399
TXN_SUCCESS  
  95 Prasanna Kumar Hota
P K Banerjee
110541
220049
D0000541
UP000049
No  
  96 Sunita Gupta
Sheikh Naimuddin
901011
560608
USA001
KS000608
No  
  97 Saila Ranjan Das
S M Patnaik
703714
750262
WB003714
O0000262
Yes_C  
  98 Ashok Kumar Goel
K R Venkataraman
707240
610259
WB007240
TM000259
TXN_SUCCESS  
  99 Bhabesh Saha
Shambhu Nath Ghosh
703738
702866
WB003738
WB002866
TXN_SUCCESS  
  100 Badal Das
Partho Sarathi Mukherjee
703406
703807
WB003406
WB003807
TXN_SUCCESS  
  101 Pranab Bardhan
Shibnath De Sarkar
705724
704281
WB005724
WB004281
TXN_SUCCESS  
  102 Sneh Thadani
Bina Malhotra
110558
110559
D0000558
D0000559
TXN_SUCCESS  
  103 Stanley Nazareth
Asvin Ganger
401529
401530
BM001529
BM001530
TXN_SUCCESS  
  104 Chunni Lal Arora
Kamleshwar Rai
240032
240095
UTR00032
UTR00095
TXN_SUCCESS  
  105 Shekhar Gundewar
Vivekanand Patki
440600
440601
NM000600
NM000601
TXN_SUCCESS  
  106 Sanyogita Modak
Pallavi Modak
410341
410375
PM000341
PM000375
Yes_C  
  107 Sangram Guha
Vinod Kumar Mutreja
110232
110051
D0000232
D0000051
Yes_C  
  108 Sunil Kumar
Pravesh Gulati
110535
110622
D0000535
D0000622
Yes_C  
  109 Anil Kumar Srivastava
R P Mishra
220321
160048
UP000321
CH000048
TXN_SUCCESS  
  110 V M Gupta
H S Dua
220013
220311
UP000013
UP000311
No  
  111 Gajendra Kumar Vyas
Arun Prabhakar Kher
300378
480065
RJ000378
MP000065
TXN_SUCCESS  
  112 D V Majumder
D M Mehta
300377
300087
RJ000377
RJ000087
TXN_SUCCESS  
  113 Umesh Bhargava
Virendra Kumar
300384
300392
RJ000384
RJ000392
TXN_SUCCESS  
  114 S P Sharma
Russell Lyall
160020
160021
CH000020
CH000021
Yes_C  
  115 B S Bedi
P K Aggarwal
110624
110625
D0000624
D0000625
Yes_C  
  116 Vinod K Puri
Pushpa Puri
110442
110443
D0000442
D0000443
Yes_C  
  117 Gita Pahwa
Vandana D Singh
110585
110532
D0000585
D0000532
Yes_C  
  118 Moss Wylie
Glenn Coutts
964003
964004
NZL61127
NZL31553
Yes_C  
  119 Bhalchandra G Ogale
Shirish Karkarey
410245
410268
PM000245
PM000268
No  
  120 Manas Kumar Das
Jayanta Choudhury
705788
701504
WB005788
WB001504
TXN_SUCCESS  
  121 Amol Deshmukh
V Chandrasekhar
450211
401452
TBM00211
BM001452
TXN_SUCCESS  
  122 U V Athavale
V Ravichandran
400294
401242
BM000294
BM001242
TXN_SUCCESS  
  123 S K Patni
Milan N Dutta
440313
440044
NM000313
NM000044
TXN_SUCCESS  
  124 Priya Ranjan Sinha
Bindiya Naidoo
560797
560715
KS000797
KS000715
TXN_SUCCESS  
  125 Deshasmriti Roy Choudhury
J Subramaniyam
701719
500480
WB001719
TG000480
Yes_C  
  126 Surajit Kumar Datta
Aniruddha Roy
705136
704138
WB005136
WB004138
Yes_C  
  127 Sudhir Chintaman Sant
Hemant Purkar
410395
410367
PM000395
PM000367
TXN_SUCCESS  
  128 Sudipta Ray
Ashim Harh
707533
701717
WB007533
WB001717
No  
  129 Ranjeet Bhargava
Rita Bhargava
110636
110637
D0000636
D0000637
Yes_C  
  130 Tarun Bakshi
Anuradha Bakshi
110621
110525
D0000621
D0000525
Yes_C  
  131 Nitin Shah
Makrand N Kulkarni
370040
410237
GTS00040
PM000237
TXN_SUCCESS  
  132 Prakash G Hegde
Rajeev Gulavani
400374
401427
BM000374
BM001427
TXN_SUCCESS  
  133 Sudhir K Agrawal
Asha Surana
110496
110381
D0000496
D0000381
TXN_SUCCESS  
  134 Tapas K Banerji
Nita Banerji
130026
130027
HRL00026
HRL00027
TXN_SUCCESS  
  135 Anil S Tikare
Amod C Rele
400089
400768
BM000089
BM000768
No  
  136 R G Bhiwandkar
R Sridharan
400070
400049
BM000070
BM000049
No  
  137 Joyrup Mullick
Aritra Bhattacharya
707287
707288
WB007287
WB007288
No  
  138 Sukamal Das
Pranab Roy
701741
705327
WB001741
WB005327
TXN_SUCCESS  
  139 Abhijit Chakraborty
Satyabrata Mukherjee
705418
701561
WB005418
WB001561
TXN_SUCCESS  
  140 P K Sharma
Kamlesh Gupta
110640
110594
D0000640
D0000594
Yes_C  
  141 Swapan Some
Sankar Narayan Ghosh
705581
705331
WB005581
WB005331
Yes_C  
  142 Prithviraj Ghosh
Pritam Das
707760
707761
WB007760
WB007761
No  
  143 Ramaratnam Venkatesh
Arvind Srinivasan
560312
400548
KS000312
BM000548
TXN_SUCCESS  
  144 Ramaratnam Krishnan
Jyotindra M Shah
610071
400021
TM000071
BM000021
TXN_SUCCESS  
  145 Hema Deora
Subrata Saha
400856
701002
BM000856
WB001002
TXN_SUCCESS  
  146 Dhruba Dey
Dipankar Acharjee
780745
780900
ASM00745
ASM00900
No  
  147 Baneet Kumar Malhotra
Navneet Swaika
706742
707386
WB006742
WB007386
No  
  148 Baneet Kumar Malhotra
Navneet Swaika
706742
707386
WB006742
WB007386
Yes_C  
  149 Sujit Kumar Bhattacharjee
Shankar Acharya
700900
701790
WB000900
WB001790
Yes_C  
  150 Padmanabhan Sridharan
Akanksha Vyas
610277
300408
TM000277
RJ000408
No  
  151 A S Gupta
V Krishnan
560085
560147
KS000085
KS000147
TXN_SUCCESS  
  152 T T Chari
Lakshmi Chari
610472
610473
TM000472
TM000473
TXN_SUCCESS  
  153 R Chandramohan
Prabhat Kumar Gupta
500077
110459
TG000077
D0000459
Yes_C  
  154 Praveen Chandra Agarwal
Vipin Rai
220859
220291
UP000859
UP000291
No  
  155 Asok Jose Lean
Shantanu Rastogi
690020
220632
K0000020
UP000632
TXN_SUCCESS  
  156 Sampath Srinivasan
Ajoy Sonak
410372
401309
PM000372
BM001309
Yes_C  
  157 N K Chitlangia
Rajni Kant Sinha
707707
702050
WB007707
WB002050
Yes_C  
  158 Sanjay Bagaria
Jay Kumar Majumdar
707709
707370
WB007709
WB007370
Yes_C  
  159 Finton Lewis
Vikrant Mehta
400415
401540
BM000415
BM001540
TXN_SUCCESS  
  160 R Anbazhagan
Aparna Sain
401539
401463
BM001539
BM001463
Yes_C  
  161 Raj Kumari Agarwal
Shashi Jain
110450
110056
D0000450
D0000056
Yes_C  
  162 Ranjan Bhattacharya
Richa Shriram
110465
110497
D0000465
D0000497
TXN_SUCCESS  
  163 Sanjit Dey
Bhaskar Kumar Ganguly
707773
706965
WB007773
WB006965
TXN_SUCCESS  
  164 Jeroo Mango
Ivan Alphonso
400918
400065
BM000918
BM000065
TXN_SUCCESS  
  165 Archie R D Sequeira
Ian Concessio
400234
400596
BM000234
BM000596
TXN_SUCCESS  
  166 Koushik Mukherjee
Nirmal Kumar Jain
560759
610504
KS000759
TM000504
TXN_SUCCESS  
  167 Mrinal Kanti Mukherjee
Sowmik Das
703147
705753
WB003147
WB005753
TXN_SUCCESS  
  168 Vibhas Todi
Satyabrata Lahiri
700930
705033
WB000930
WB005033
TXN_SUCCESS  
  169 Ajay Kumar Bagadia
Sanat Kumar Saha
706912
701122
WB006912
WB001122
TXN_SUCCESS  
  170 Bablu Roy Choudhury
Tapan Kr Bhattacharya
707113
707499
WB007113
WB007499
TXN_SUCCESS  
  171 Pinaki Ghosh
Atanu Bhadra
701778
240092
WB001778
UTR00092
TXN_SUCCESS  
  172 Keshav Sakharam Samant
Vinay Desai
400226
400094
BM000226
BM000094
Yes_C  
  173 Raju Tolani
Ajay P Khare
401005
400699
BM001005
BM000699
Yes_C  
  174 Pinaki Prasad Khan
Prasun Kumar Mukherjee
705644
706704
WB005644
WB006704
Yes_C  
  175 Deepak Santra
Aniruddha Bhattacharya
701714
703693
WB001714
WB003693
Yes_C  
  176 Manabendra Nath Majumder
Sujit Kumar Ghosh
707297
707296
WB007297
WB007296
TXN_SUCCESS  
  177 Ratna Tadepalli
Gunaranjan Pemmaraju
560878
560851
KS000878
KS000851
TXN_SUCCESS  
  178 Tapas Kumar Roy
Sukanta Das
701767
707651
WB001767
WB007651
No  
  179 Basudeb Bhattacharya
Chandra Shekhar Majumdar
704466
704440
WB004466
WB004440
TXN_SUCCESS  
  180 Kingshuk Bhattacharya
R Sreekrishnan
703504
610305
WB003504
TM000305
TXN_SUCCESS  
  181 Madhu Sudan Sharma
Nikita Kamal
110220
110326
D0000220
D0000326
Yes_C  
  182 Puja Batra
Asha Sharma
110462
110309
D0000462
D0000309
Yes_C  
  183 Santanu Ghosh
Savleen Thadani
701964
110498
WB001964
D0000498
Yes_C  
  184 Partha Sarathi Mukherjee
Prasanta Bera
706947
705326
WB006947
WB005326
TXN_SUCCESS  
  185 Kishore Kumar Ganguly
Sourendra Nath Chakraborty
707347
707864
WB007347
WB007864
TXN_SUCCESS  
  186 Amarjit Wadhawan
Sekhar K Bandopadhyay
110302
707531
D0000302
WB007531
TXN_SUCCESS  
  187 D K Tewari
J B Sengupta
110160
110224
D0000160
D0000224
TXN_SUCCESS  
  188 Afshar Majeed
V Ramkumar
690003
610506
K0000003
TM000506
TXN_SUCCESS  
  189 Kannan Krishnamurthy
G Rajagopal
610514
610347
TM000514
TM000347
TXN_SUCCESS  
  190 Manju Law
Rubinder Kochar
997102
997103
UAE02
UAE03
Yes_D  
  191 Chhaya Gandhi
Anshu Agarwal
997104
997105
UAE04
UAE05
Yes_D  
  192 Rupy Walia
Suman Dhanoa
997106
997112
UAE06
UAE12
Yes_D  
  193 Aruna Kohli
Monica Sachdev
997109
997110
UAE09
UAE10
Yes_D  
  194 Jan Irvin
Asha Goinka
997108
997111
UAE08
UAE11
Yes_D  
  195 Manthanee Yaisawang
Supote Yaisawang
966007
966008
THA&500049
THA&500101
Yes_D  
  196 Peeracha Suriya
Somchai Rungsathit
966010
966009
THA&500123
THA&500141
Yes_D  
  197 Abha Gupta
Vinay Gupta
110551
110546
D0000551
D0000546
TXN_SUCCESS  
  198 Suresh Ranjan Bhattacharyya
Uday Ghoshal
706076
706271
WB006076
WB006271
Yes_C  
  199 R K Nagpal
Bhau Rao Lade
480016
480838
MP000016
MP000838
TXN_SUCCESS  
  200 S Lele
B L Gupta
480826
480827
MP000826
MP000827
TXN_SUCCESS  
  201 Soumya Das
Anindya Bhattacharya
702019
707171
WB002019
WB007171
Yes_C  
  202 Anindra Kumar Sarkar
Souvik Kar
707599
707759
WB007599
WB007759
Yes_C  
  203 Dilip Kumar Borpuzari
Joy Saikia
780438
781086
ASM00438
ASM01086
Yes_C  
  204 Shri Krishan Deswal
R P Gautam
110595
110596
D0000595
D0000596
No  
  205 Sarbeswar Das
Ajay Kumar Singh
220316
800024
UP000316
B0000024
Yes_C  
  206 Akhauri Prabhat Kumar
R P Narain
500301
220564
TG000301
UP000564
Yes_C  
  207 Dhruba Dey
Dipankar Acharjee
780745
780900
ASM00745
ASM00900
Yes_C  
  208 Padmanabhan Sridharan
Akanksha Vyas
610277
300408
TM000277
RJ000408
Yes_C  
  209 Vinay Sharma
B C Pendse
400015
401203
BM000015
BM001203
Yes_C  
  210 Sanat Banerjee
Bamapada Dhibar
707342
707424
WB007342
WB007424
Yes_C  
  211 Siba Prasad Ghosh
Aloke Dutta
707891
708061
WB007891
WB008061
Yes_C  
  212 Montu Mukherjee
R Roy
490051
490070
CG000051
CG000070
Yes_C  
  213 Raj Jayram
Deepak Pramanik
561107
707728
KS001107
WB007728
Yes_C  
  214 Bhalender Singh Nayyar
Ujjwal Gupta
110354
110403
D0000354
D0000403
Yes_C  
  215 Himani Khandelwal
Rajeev Khandelwal
440436
440040
NM000436
NM000040
Yes_C  
  216 Daya Dhaon
Pradip Mohta
110405
707746
D0000405
WB007746
Yes_C  
  217 Anu Jalan
Samir Kumar Datta
707997
706706
WB007997
WB006706
Yes_C  
  218 Vanaja Matthen
Jayshree Patel
560858
380333
KS000858
GTA00333
Yes_C  
  219 Sudipta Adhikary
Abhirup Ghosh
707796
707795
WB007796
WB007795
Yes_C  
  220 Himadri Dolui
Pradip Dey
707794
707892
WB007794
WB007892
Yes_C  
  221 G N Sahoo
Subhash Chandra Dash
750105
750333
O0000105
O0000333
Yes_C  
  222 A Martand Rao
Ramesh Chandra Mohanty
750371
750372
O0000371
O0000372
Yes_C  
  223 Devender Soni
Vijay Singh
110642
110643
D0000642
D0000643
Yes_C  
  224 Sarthak Behuria
Arvind Gupta
170049
170071
HP000049
HP000071
Yes_C  
  225 Atulya Sood
M R Goyal
170095
110440
HP000095
D0000440
Yes_C  
  226 Amit Chakraborty (deleted)
Rathindra Nath Kundu
705504
705390
WB005504
WB005390
No  
  227 Bharat Joshi
Ajeet Sacheti
380368
480012
GTA00368
MP000012
Yes_C  
  228 Arun Kumar Sinha
S M Moin
220398
800038
UP000398
B0000038
Yes_C  
  229 Ratan Lal Sanghi
Tonmoy Ghosh
110346
703526
D0000346
WB003526
Yes_C  
  230 Avijit Sarkar
Ram Avatar Agrawal
401502
400064
BM001502
BM000064
Yes_C  
  231 Tusher Bedi
Gopinath Manna
401547
401459
BM001547
BM001459
Yes_C  
  232 Tapan Jyoti Chakraborty
Pradip Kumar Dey
707840
706830
WB007840
WB006830
Yes_C  
  233 Biplab Kumar Das
Biswarup Biswas
707799
701878
WB007799
WB001878
Yes_C  
  234 Md Sahajahan
Ajay Kumar Saha
708016
800474
WB008016
B0000474
No  
  235 Namit Sharma
Alok Kumar
110441
370008
D0000441
GTS00008
TXN_SUCCESS  
  236 Biplab Kumar Das
Biswarup Biswas
707799
701878
WB007799
WB001878
No  
  237 Sukalyan Sarkar
Rajendra Sirohia
705450
701556
WB005450
WB001556
No  
  238 Binod Kumar Shaw
Goutam Pore
707768
704173
WB007768
WB004173
No  
  239 Pradeep Goenka
Pijus Kanti Baroi
707856
701715
WB007856
WB001715
No  
  240 G Venkatesh
Anil P Padhye
610490
400185
TM000490
BM000185
Yes_C  
  241 Rajendra Gokhale
Arun Bahulkar
400873
400054
BM000873
BM000054
TXN_SUCCESS  
  242 Aniruddha P Sanzgiri
Anil Bharihoke
401262
110453
BM001262
D0000453
TXN_SUCCESS  
  243 K V Vahalia
Satish G Diwanji
400533
410149
BM000533
PM000149
TXN_SUCCESS  
  244 Sunil Sharma
Chander Negi
170103
170109
HP000103
HP000109
Yes_C  
  245 Anil Sharma
Rakesh Bhanot
170007
170020
HP000007
HP000020
Yes_C  
  246 Kamal Kishor Gupta
Amit Nangpal
110593
110627
D0000593
D0000627
TXN_SUCCESS  
  247 Madhav A Kshirsagar
Shirish Karkarey
410061
410268
PM000061
PM000268
TXN_SUCCESS  
  248 Devki Nandan Sinha
Ashok Girdhar
800191
110409
B0000191
D0000409
Yes_C  
  249 Sajal Mandilwar
Uma Shankar Sharma
801056
801057
B0001056
B0001057
Yes_C  
  250 Subrata Chatterjee
Rabi Sankar Roychowdhury
702805
703974
WB002805
WB003974
Yes_C  
  251 Rakesh Bagga
Shahid Askari
220295
220808
UP000295
UP000808
Yes_C  
  252 Sailaja Tahiliani
Dilip Coelho
110504
110552
D0000504
D0000552
Yes_C  
  253 J V Ramana Murthy
Shankar Lal Sharma
520009
560835
APS00009
KS000835
Yes_C  
  254 Subhajit Choudhury
Avik Roy
707881
707762
WB007881
WB007762
Yes_C  
  255 S Ganapathy
S Ganesan
610426
610045
TM000426
TM000045
No  
  256 Provat Roy
Partha Sarkar
706936
702033
WB006936
WB002033
Yes_C  
  257 Sujit Basu
Anirban Sasmal
701136
707874
WB001136
WB007874
Yes_C  
  258 Hemant Pande
Rohit Mishra
420091
400726
MN000091
BM000726
Yes_C  
  259 Robins Jacob
James Joseph
690023
690163
K0000023
K0000163
Yes_C  
  260 Arnab Ghosh
Amitava Banerjee
707845
703600
WB007845
WB003600
TXN_SUCCESS  
  261 Ganeswar Nayak
J Pratihari
750110
750127
O0000110
O0000127
No  
  262 Shyama Prasad Mukherjee
Asim Kumar Ghosh
707572
701423
WB007572
WB001423
Yes_C  
  263 Narayanan Shankar
Vikas Taralekar
401608
401592
BM001608
BM001592
Yes_C  
  264 Shrikant B Tembey
Rajul R Dalal
400262
400601
BM000262
BM000601
TXN_SUCCESS  
  265 K Divakara Reddy
Mohn Gurunath S
500104
500247
TG000104
TG000247
Yes_C  
  266 Placid J Faria
B S Sastry
500299
500439
TG000299
TG000439
Yes_C  
  267 Satish G Diwanji (refunded)
K V Vahalia
410149
400533
PM000149
BM000533
success  
  268 Ibrat Khan
Puneet Gangal
300368
300143
RJ000368
RJ000143
Yes_C  
  269 Narendra Kumar Sharma
K P Mathur
300356
300014
RJ000356
RJ000014
No  
  270 Amar Kumar Bose
Sudeep Saha
220502
702286
UP000502
WB002286
Yes_C  
  271 Sujit Sadhak
Sanjib Majumdar
706929
705923
WB006929
WB005923
Yes_C  
  272 D D Gulhati
Shakti Dhar Chowdhury
110400
705164
D0000400
WB005164
Yes_C  
  273 Samir Khare
M M Lule
440595
440427
NM000595
NM000427
Yes_C  
  274 Neeraj Kumra
Sanjeev Kumra
440111
440175
NM000111
NM000175
Yes_C  
  275 V M Gupta
H S Dua
220013
220311
UP000013
UP000311
Yes_C  
  276 Prajjwal Mayur
Anshul Bhatt
800323
401601
B0000323
BM001601
Yes_C  
  277 Aditi Jhaveri
Poonam Surana
401572
401620
BM001572
BM001620
Yes_C  
  278 Girish Hirode
Darshan Patel
390072
390084
GTB00072
GTB00084
Yes_C  
  279 P B G Tilak
G Veerabhadra Rao
520007
500528
APS00007
TG000528
Yes_C  
  280 Kajal Chandra Das
Mohit Kumar Mehta
703407
705993
WB003407
WB005993
Yes_C  
  281 Sham Sharma
Brij Dutt
110084
110641
D0000084
D0000641
Yes_C  
  282 A S Gupta
V Krishnan
560085
560147
KS000085
KS000147
No  
  283 Ashish Patel
Suhas Lele
390096
390090
GTB00096
GTB00090
Yes_C  
  284 Ganeswar Nayak
J Pratihari
750110
750127
O0000110
O0000127
Yes_C  
  285 Hasibul Hasan
Swapan Kumar Ghosh
706610
701369
WB006610
WB001369
Yes_C  
  286 Ajay Kumar Saha
Mitresh Manu
800041
800474
B0000474
B0000041
Yes_C  
  287 Monica Jajoo
Somesh Bhattacharya
110463
707192
D0000463
WB007192
Yes_C  
  288 Sukalyan Sarkar
Rajendra Sirohia
705450
701556
WB005450
WB001556
Yes_C  
  289 Goutam Pore
Binod Kumar Shaw
704173
707768
WB004173
WB007768
Yes_C  
  290 Pijus Kanti Baroi
Pradeep Goenka
701715
707856
WB001715
WB007856
Yes_C  
  291 S K Aggarwal
B S N Murthy
520101
520022
APS00101
APS00022
TXN_SUCCESS  
  292 V Balakrishna Rao
M S Srinivas
520015
520016
APS00015
APS00016
TXN_SUCCESS  
  293 P Narayan Iyer
R N Subramaniam
610099
610171
TM000099
TM000171
Yes_C  
  294 R P Shivhare
Kanwal Dhody
110455
110510
D0000455
D0000510
Yes_C  
  295 Asim Saha
Biswasanti Bhattacharya
707577
707576
WB007577
WB007576
Yes_C  
  296 Parimal Das
Krishna Kumar Goenka
701154
560907
WB001154
KS000907
Yes_C  
  297 Sandip Kar
Siladitya Darbar
708054
708055
WB008054
WB008055
Yes_C  
  298 Deepak Malhotra
Monica Sachdeva
110577
110571
D0000577
D0000571
Yes_C  
  299 K Venugopala Krishna
C B B Sarma
500544
560247
TG000544
KS000247
Yes_C  
  300 Manjusha Yadav
Sudhangshu Haldar
390107
390109
GTB00107
GTB00109
Yes_C  
  301 Deven Doshi
Gurmit Singh Chadha
401550
401511
BM001550
BM001511
Yes_C  
  302 Somnath Mitra
Apurba Bhattacharjee
701727
701726
WB001727
WB001726
Yes_C  
  303 Vipin Rai
Praveen Chandra Agarwal
220291
220859
UP000291
UP000859
Yes_C  
  304 Marjorie Texeira
Sujata Puranik Rakhra
560560
560985
KS000560
KS000985
Yes_C  
  305 Bhavana Parikh
Sailesh Parikh
380304
380302
GTA00304
GTA00302
Yes_C  
  306 Rupa Bakeri
Hasit Bhatt
380327
390068
GTA00327
GTB00068
Yes_C  
  307 Gur Iqbal Singh
K R Lakhanpal
160009
140001
CH000009
PBA00001
Yes_C  
  308 Indranil Chakraborty
Sukanta Das
704198
707651
WB004198
WB007651
No  
  309 Indranil Chakraborty
Bhaskar Sarkar
704198
707501
WB004198
WB007501
Yes_C  
  310 Sukanta Das
Tapas Kumar Roy
707651
701767
WB007651
WB001767
Yes_C  
  311 Surinder Singh
B S Bhatia
160107
170104
CH000107
HP000104
Yes_C  
  312 Amitava Mukherjee
Balai Paul
300388
706179
RJ000388
WB006179
Yes_C  
  313 Ranjan Bose
Sibopriya Ghosh
707307
700112
WB007307
WB000112
Yes_C  
  314 Prakash Gupta
Bohran Ali Molla
440599
750366
NM000599
O0000366
Yes_C  
  315 Sital Bhattacharyya
Tapas Kumar Sarkar
700690
707639
WB000690
WB007639
Yes_C  
  316 Devangshu Datta
Madhur (Daisy) Singh
110503
110537
D0000503
D0000537
Yes_C  
  317 Pradeep Govil
S S Bhargava
300085
300307
RJ000085
RJ000307
Yes_C  
  318 Sultan Ali Abbasi
B S Yadav
220011
110533
UP000011
D0000533
Yes_C  
  319 N R Kirubakaramoorthy
Uttam Swarup Gupta
610066
560087
TM000066
KS000087
Yes_C  
  320 Levy Stern
Daniel Vikor
997201
936001
ISR&500029
HUN92
Yes_C  
  321 Ravi Goenka
Ashis Malhotra
705054
706743
WB005054
WB006743
Yes_C  
  322 Pawan Mediratta
Vijay Ranchan
380039
380068
GTA00039
HP000108
Yes_C  
  323 P K Banerjee
Prasanna Kumar Hota
220049
110541
UP000049
D0000541
No  
  324 Amit Pal
Birendra Nath Dey
701771
707056
WB001771
WB007056
Yes_C  
  325 Suraj Sonti
Suresh Kumar
561106
110478
KS001106
D0000478
Yes_C  
  326 Arun M Bapat
Maneesh Bahuguna
400834
110495
BM000834
D0000495
Yes_C  
  327 Sapan Desai
Animesh Raj
380287
800251
GTA00287
B0000251
Yes_C  
  328 Sandeep N Karmarkar
S K Iyengar
400907
560105
BM000907
KS000105
Yes_C  
  329 Sandeep Thakral
Jaggy B Shivdasani
110493
400034
D0000493
BM000034
Yes_C  
  330 Subhash Gupta
Sunit Choksi
110180
380256
D0000180
GTA00256
Yes_C  
  331 Philippe Cronier
Giorgio Duboin
933001
939002
FRA833196
ITADBG012
Yes_C  
  332 Santanu Chakraborty
Pallab Sinha Roy
707589
707369
WB007589
WB007369
Yes_C  
  333 Pradip Ghosh
Tanmoy Majumder
707719
707822
WB007719
WB007822
Yes_C  
  334 Pramod Kumar Mishra
Dinabandhu Sahu
750219
750096
O0000219
O0000096
Yes_C  
  335 Bijon Kumar Mondal
Tapan Kumar Roy
707409
704252
WB007409
WB004252
Yes_C  
  336 D Sudhanand
V L N Rao
500460
500525
TG000460
TG000525
Yes_C  
  337 Pankaj Tanna
Madhuri Gokhale
401621
401619
BM001621
BM001619
Yes_C  
  338 S Ganapathy
S Ganesan
610426
610045
TM000426
TM000045
No  
  339 Aswin Sanghavi
Viresh Kamdar
401622
401623
BM001622
BM001623
Yes_C  
  340 Ambrish Wadera
Devi Muthu Bhatnagar
110492
110494
D0000492
D0000494
Yes_C  
  341 Sarasij Majumder
Ashok K Sinha
110219
110488
D0000219
D0000488
Yes_C  
  342 Saranjit Singh Dhupia
Vishal Marwaha
110477
110583
D0000477
D0000583
Yes_C  
  343 Priyotosh Sarkar
Asis Tosh
706194
706707
WB006194
WB006707
Yes_C  
  344 Arun Sen
Hatinder Panwar
170096
170107
HP000096
HP000107
Yes_C  
  345 Dilip Mistry
Raju Santra
707814
707797
WB007814
WB007797
Yes_C  
  346 A K Mishra
Lyn Nazareth
240034
401531
UTR00034
BM001531
Yes_C  
  347 A V V Raghavacharya (deleted)
S K Anwar
500352
500437
TG000352
TG000437
No  
  348 Anand W Golwalkar
Abhay Todankar
550009
400519
GA000009
BM000519
Yes_C  
  349 Truptesh Patel
Mohit Sadarangani
390110
390111
GTB00110
GTB00111
Yes_C  
  350 Hemant Kumar Singh
B L Anand
220331
110449
UP000331
D0000449
Yes_C  
  351 S Ganesan
S Ganapathy
610045
610426
TM000045
TM000426
Yes_C  
  352 Lalit Kumar Gupta
Rajesh Thakur
170073
170079
HP000073
HP000079
Yes_C  
  353 Gautam Chattopadhyay
Tapas Das
706784
702612
WB006784
WB002612
Yes_C  
  354 Ravindra Amritkar
P K Das
380351
490023
GTA00351
CG000023
Yes_C  
  355 Sameer Roy
Arun J Puranik
440221
440309
NM000221
NM000309
Yes_C  
  356 Ganji Lakshman
Sanjay Mukherjee
500222
707703
TG000222
WB007703
Yes_C  
  357 Sajal Pal
Anup Kumar Mahajan
703975
705876
WB003975
WB005876
Yes_C  
  358 Pankaj Mehta
Dinesh C Biswas
220644
401501
UP000644
BM001501
Yes_C  
  359 Swapan Kumar De
Anirban Mitra
706903
706860
WB006903
WB006860
Yes_C  
  360 Rana Roy
Biswajit Poddar
703517
702867
WB003517
WB002867
Yes_C  
  361 Alon Apteker
Craig Gower
927001
927002
RSA&500002
RSA&500020
Yes_D  
  362 Sven-Are Bjerregard
Anders Morath
946010
946011
SWE1058
SWE4664
Yes_D  
  363 Ivan Nanev
Vladimir Mihov
935907
935911
BUL10705
BUL10023
Yes_D  
  364 Rossen Gunev
Julian Stefanov
935913
935906
BUL10012
BUL&500037
Yes_D  
  365 Hansa Narasimhan
Carlos Pellegrini
901014
954001
USA&501155
ARG&500035
Yes_D  
  366 Ron Smith
Benedicte Cronier
901005
933002
USAN302935
FRA26478
Yes_D  
  367 Luc Tijssen
Veri Kiljan
931001
931002
NED10511956
NED10577384
Yes_D  
  368 Andrey Gromov
Anna Gulevich
907003
907014
RUS&500044
RUS&500191
Yes_D  
  369 Dmitry Rogov
Aleksandr Dubinin
907012
907002
RUS&500123
RUS&500033
Yes_D  
  370 Yury Khiuppenen
Vadim Kholomeev
907004
907006
RUS&500058
RUS&500061
Yes_D  
  371 Esther C Sophonpanich
Somchai Baisamut
966001
966004
THA8472
THA&500096
Yes_D  
  372 Vallapa Svangsopakul
Asdang Riamsree
966002
966003
THA&500014
THA&500084
Yes_D  
  373 Corey Krantz
Julius Sigurjonsson
901016
935406
USA4959035
ISL&500093
Yes_D  
  374 Radu Nistor
Lulian Rotaru
940006
940008
ROM1078
ROM2295
Yes_D  
  375 Muhammed Faroque Hossain Patwary
Shathi Rangan Dey
988022
988026
BAN&500082
BAN&500086
Yes_D  
  376 A K M Nazmul Haque
Md. Harun-ur Rashid
988024
988041
BAN&500084
BAN15
Yes_D  
  377 M A Quddus
Md. Fazlul Haque
988003
988040
BAN&500068
BAN14
Yes_D  
  378 Md. Shahidul Islam
Mohammad Ehsanuzzaman
988021
988025
BAN&500087
BAN14
Yes_D  
  379 Syed Zahid Sajjad
Md Habib
988017
988028
BAN03
BAN07
Yes_D  
  380 Usha Mutreja
Lalit Kumar
966011
966012
THA01
THA02
Yes_D  
  381 Md. Zahid Hossain
Mohammad Asifur Rahman Chowdhury
988004
988009
BAN&500031
BAN&500038
Yes_D  
  382 Sk. Aminur Rahman
Ali Ahammed
988005
988006
BAN&500057
BAN&500058
Yes_D  
  383 Mahamudul Hasan Sumon
Pranta Sarker
988027
988032
BAN&500070
BAN&500081
Yes_D  
  384 Md Alauddin
Hasan Al Banna
988029
988030
BAN08
BAN&500077
Yes_D  
  385 Mohammad Mehedi Hasan
Mohammad AL Helal
988046
988042
BAN&500094
BAN&500090
Yes_D  
  386 Mohammad Tarikul Islam
Mohammad Masum Billah
988043
988045
BAN&500091
BAN&500093
Yes_D  
  387 Sumaiya Akter
Nazmul Haque
988047
988048
BAN&500095
BAN&500097
Yes_D  
  388 Kiran Nadar
Bachiraju Satyanarayana
110178
110223
D0000178
D0000223
Yes_D  
  389 Rajeshwar Tewari
Keyzad Anklesaria
110229
380261
D0000229
GTA00261
Yes_D  
  390 Sumit Mukherjee
Debabrata Majumder
705399
703643
WB005399
WB003643
Yes_D