HCL - Entries

IMP Pairs Strata II - REGISTERED PAIRS

View More ⇔ Scroll Now
  SR NO. PLAYERS NAME PLAYERS ID BFI MP NO  
  1 Tonmoy Ghosh
Suraj Das
703526
707282
WB003526
WB007282
 
  2 Soumitra Das
Shymal Roy
702061
701673
WB002061
WB001673
 
  3 Dipankar Pal
Pallab Sinha Roy
707291
707369
WB007291
WB007369
 
  4 Bulu Saha
Manik Alam
701550
701364
WB001550
WB001364
 
  5 Ayan Chatterjee
Sabyasachi Sadhukhan
707454
707118
WB007454
WB007118
 
  6 Jaydeep Bhattacharjee
Nantu Bhattacharjee
780846
780604
ASM00846
ASM00604
 
  7 Asit Baran Chakraborty
Anirban Mitra
703401
706860
WB003401
WB006860
 
  8 Bhalchandra G Ogale
Nitin Shah
410245
370040
PM000245
GTS00040
 
  9 Ashoke Biswas
Arjun Kumar Dhara
701393
707883
WB001393
WB007883
 
  10 R Nagpal
B G Joshi
480016
480839
MP000016
MP000839
 
  11 Sujan Kumar Choudhury
Rabindra Nath Dey
702619
705374
WB002619
WB005374
 
  12 Bhola Nath Ghosh
Nirmal Roy
705408
705417
WB005408
WB005417
 
  13 T P Khare
Shahid Askari
220668
220808
UP000668
UP000808
 
  14 Kamal Kishor Gupta
Surinder Kumar
110593
110592
D0000593
D0000592
 
  15 Dipak Kumar Paul
Sanjib Bhattacharjee
705410
705458
WB005410
WB005458
 
  16 S K Anwar
Rajnesh Gossain
500437
500140
TG000437
TG000140
 
  17 Abha Gupta
Vinay Gupta
110551
110546
D0000551
D0000546
 
  18 Paritosh Kumar Ganguly
Amit Bose
706835
700549
WB006835
WB000549
 
  19 Kalyan Kumar Roy
Uday Shankar Roy
706469
706107
WB006469
WB006107
 
  20 Deleted


 
  21 Biswanath Tewari
Subir Das
707588
701984
WB007588
WB001984
 
  22 Arup Banerjee
Dinesh Sinha
702681
702682
WB002681
WB002682
 
  23 Anil Bharihoke
Rohit Gupta
110453
110142
D0000453
D0000142
 
  24 Alok Kumar Mondal
Ram Chandra Kayal
701138
707816
WB001138
WB007816
 
  25 Abishek Mitra
S Srinivasan
707774
610476
WB007774
TM000476
 
  26 Netai Tudu
Phani Bhusan Das
707944
707741
WB007944
WB007741
 
  27 Ashok Kumar Sinha
Jnan Ranjan Bhaumik
702643
702644
WB002643
WB002644
 
  28 Vinod K Puri
Pushpa Puri
110442
110443
D0000442
D0000443
 
  29 Tapas K Banerji
Nita Banerji
130026
130027
HRL00026
HRL00027
 
  30 Deleted


 
  31 Deleted


 
  32 Stanley Nazareth
Sriniwas G Joshi
401529
400386
BM001529
BM000386
 
  33 Prabir Kumar Thakur
Manoj Kumar Dey
706206
702695
WB006206
WB002695
 
  34 Deshasmriti Roychowdhury
Surajit Kumar Datta
701719
705136
WB001719
WB005136
 
  35 Y P Punj
B L Anand
110334
110449
D0000334
D0000449
 
  36 Pini Paul
Anjali Chawla
110566
110567
D0000566
D0000567
 
  37 Chandan Choudhury
Pradip Kumar Jana
701987
706790
WB001987
WB006790
 
  38 Baneet Kumar Malhotra
Navneet Swaika
706742
707386
WB006742
WB007386
 
  39 Stanley Nazareth
Sriniwas G Joshi
401529
400386
BM001529
BM000386
 
  40 Lyn Nazareth
Khushru Kapadia
401531
401535
BM001531
BM001535
 
  41 R P Deshpande
Bonefilio Pareira
440094
901012
NM000094
CAN001
 
  42 Raksha Mehta
Naresh Mehta
610501
610502
TM000501
TM000502
 
  43 S K Sharma
Poornachandra Valada
560836
610517
KS000836
TM000517
 
  44 A Acharya
Angsuman Acharya
401465
401607
BM001465
BM001607
 
  45 Gourav Banerjee
Jayanta Sarkar
702694
706216
WB002694
WB006216
 
  46 Amar Kumar Bose
Sarveswar Bhattacharya
220502
220560
UP000502
UP000560
 
  47 Santi Ranjan Dutta
Goutam Mukherjee
706422
704165
WB006422
WB004165
 
  48 Radhika Byrn
Yat Bun Chan
985202
985201
HKG02
HKG01
 
  49 Rita Choksi
Arun Kumar Sinha
110007
220398
D0000007
UP000398
 
  50 Ravindra Amritkar
Rupa Bakeri
380351
380327
GTA00351
GTA00327
 
  51 B A Joshi
Sidhartha B Shah
380368
380088
GTA00368
GTA00088
 
  52 Partha Sarathi Mukherjee
Rana Chakraborty
706947
706402
WB006947
WB006402
 
  53 Vinay Sharma
K V Vahalia
400015
400533
BM000015
BM000533
 
  54 Achin Home Chowdhury
Subrata Chatterjee
705035
702805
WB005035
WB002805
 
  55 Asha Sharma
Vijay Goel
110309
110390
D0000309
D0000390
 
  56 Moti N Thadani
Sheelu N Thadani
410365
410172
PM000365
PM000172
 
  57 Ananda Hazra
Arup Kumar Dey
706665
706669
WB006665
WB006669
 
  58 Hemant Pande
Atul Dashputre
420091
420092
MN000091
MN000092
 
  59 Y R Karunaratne
Velupillai Balakumar
994006
901008
SRI&500022
USA&501545
 
  60 Vinay Sharma
K V Vahalia
400015
400533
BM000015
BM000533
 
  61 Sanjay Gupta
M R Goyal
130030
110440
HRL00030
D0000440
 
  62 Ravi Saberwal
Hari Shankar Bajoria
706305
706298
WB006305
WB006298
 
  63 S Vijayraghavan
N Rajmohan
610463
400210
TM000463
BM000210
 
  64 Vikas Taralekar
Prakash Kulkarni
401592
560453
BM001592
KS000453
 
  65 S M Moin
Rabindra Kumar Singh
800038
800085
B0000038
B0000085
 
  66 Asim Kumar Ghosh
Pradip Gupta
701423
707382
WB001423
WB007382
 
  67 Ajit B Chakradeo
Makarand N Kulkarni
400075
410237
BM000075
PM000237
 
  68 Gopika Tandan
Devangshu Datta
110489
110503
D0000489
D0000503
 
  69 Ravi Kaul
Chand Vir
110511
110509
D0000511
D0000509
 
  70 Shouvik Das
Subhajit Choudhury
707482
707881
WB007482
WB007881
 
  71 S K Garg
V K Rattan
220089
220312
UP000089
UP000312
 
  72 Moloy Mondal
Indranil Chakraborty
705368
704198
WB005368
WB004198
 
  73 J K Bhosale
P D Joshi
401425
400120
BM001425
BM000120
 
  74 Moloy Mondal
Indranil Chakraborty
705368
704198
WB005368
WB004198
 
  75 Deleted


 
  76 Rajesh Nathani
Rajul R Dalal
401149
400601
BM001149
BM000601
 
  77 Moloy Mondal
Indranil Chakraborty
705368
704198
WB005368
WB004198
 
  78 Biswajit Poddar
Shambhu Nath Ghosh
702867
702866
WB002867
WB002866
 
  79 Richa Shriram
Ranjan Bhattacharya
110497
110465
D0000497
D0000465
 
  80 Rohit Gupta
Anil Bharihoke
110142
110453
D0000142
D0000453
 
  81 Moloy Mondal
Indranil Chakraborty
705368
704198
WB005368
WB004198
 
  82 Montu Mukherjee
R Roy
490051
490070
CG000051
CG000070
 
  83 Ashish Kumar Vishwakarma
Sunil Das
781192
707803
ASM01192
WB007803
 
  84 Bhima Sen Pradhan
Pramod Kumar Mishra
750058
750219
O0000058
O0000219
 
  85 Piotr Wiankowski
Piotr Nawrocki
948003
948004
POL4740
POL6815
 
  86 Bhubanjit Shaw
Tushar Kanti Dey
701891
707653
WB001891
WB007653
 
  87 C M Kulkarni
Swarup Urs
560152
560275
KS000152
KS000275
 
  88 Pradyut Bhattacharjee
Swetadri Saha
706609
705957
WB006609
WB005957
 
  89 Pramod S Joshi
Ashok V Vaidya
410189
410179
PM000189
PM000179
 
  90 Moloy Mondal
Indranil Chakraborty
705368
704198
WB005368
WB004198
 
  91 A L Sancheti
V A Phapunkar
480301
480226
MP000301
MP000226
 
  92 T T Chari
Lakshmi Chari
610472
610473
TM000472
TM000473
 
  93 Deleted


 
  94 Swapan Kumar Ghosh
Sujit Basu
701369
701136
WB001369
WB001136
 
  95 Soumitra Das
Shymal Roy
702061
701673
WB002061
WB001673
 
  96 Sangram Guha
D K Paul
110232
110501
D0000232
D0000501
 
  97 Alka Jain
Madhu Malti Jain
110484
110530
D0000484
D0000530
 
  98 Subir Kumar Chaudhuri
Sourendra Nath Chakraborty
705573
707864
WB005573
WB007864
 
  99 D N Khanna
D D Gulhati
110398
110400
D0000398
D0000400
 
  100 Tapas Kumar Roy
Anu Jalan
701767
707997
WB001767
WB007997
 
  101 Deepak Y Pradhan
Sanjeev Nadkarni
400959
400438
BM000959
BM000438
 
  102 Mrinal K Halder
C V Kekre
480730
480713
MP000730
MP000713
 
  103 Tapas Kumar Roy
Chandan Kumar Mitra
701767
701614
WB001767
WB001614
 
  104 Md Habib
Shahidul Islam
988028
988031
BAN07
BAN09
 
  105 C L Arora
Kamleshwar Rai
240032
240095
UTR00032
UTR00095
 
  106 Md Alauddin
Hasan Al Banna
988029
988030
BAN08
BAN&500077
 
  107 Shirish Karkarey
Ajit Gurjar
410268
410281
PM000268
PM000281
 
  108 Dilip Chandra Bagchi
Punya Kirti Das sharma
703884
700425
WB003884
WB000425
 
  109 Milind S Hasabnis
Lakshmi Kant N Madane
440442
440572
NM000442
NM000572
 
  110 Anu Jalan
Sujit Kumar Bhattacharjee
707997
700900
WB007997
WB000900
 
  111 Naru Gopal Bhowmick
Rajendra Ray
701419
707154
WB001419
WB007154
 
  112 K Durgadas
Girish R Bijoor
560073
560034
KS000073
KS000034
 
  113 Alok Daga
Rajni Kant Sinha
702878
702050
WB002878
WB002050
 
  114 Mrinal Kanti Mukherjee
Sowmik Das
703147
705753
WB003147
WB005753
 
  115 Pradipendra Mohan Datta
Swapan Ghosh
707235
706633
WB007235
WB006633
 
  116 Anupam Chatterji
Subir Das
702827
701863
WB002827
WB001863
 
  117 Deleted


 
  118 Saurav Sil
Biswajit Dutta
702829
707088
WB002829
WB007088
 
  119 Deleted


 
  120 R P Shivhare
Ran Vijay Kumar Singh
110455
800112
D0000455
B0000112
 
  121 Rakesh Bagga
R S Misra
220295
220815
UP000295
UP000815
 
  122 V Ravindran
Balkrishna N Parasrampuria
110401
400040
D0000401
BM000040
 
  123 Shrinivas V Apte
Madhav A Kshirsagar
401419
410061
BM001419
PM000061
 
  124 Devidas Konda
Vishwas N Jeurkar
340063
340062
SO000063
SO000062
 
  125 Santanu Roy
Abhirup Ghosh
707512
707795
WB007512
WB007795
 
  126 J D Mhaiskar
Keshav B VARADE
450114
340023
TBM00114
SO000023
 
  127 Goutam Banerjee
Bijon Kumar Mondal
706692
707409
WB006692
WB007409
 
  128 deleted


 
  129 Tapas Kumar Adhikary
Sukumar Koyal
703865
706896
WB003865
WB006896
 
  130 Sunil Bhatia
Uma Relan
110280
110476
D0000280
D0000476
 
  131 Pritam Das
Dipak Kumar Majumder
707761
701177
WB007761
WB001177
 
  132 S Ganapathy
Suresh Jutur
610426
610507
TM000426
TM000507
 
  133 Ajeet Sacheti
Nirmal C Kothari
480012
480775
MP000012
MP000775
 
  134 B M Mahmud Hossain
Sk. Aminur Rahman
988001
988005
BAN&500040
BAN&500057
 
  135 Arnab Basu Roy
Akhilesh Roy
707922
707923
WB007922
WB007923
 
  136 Ajit Saldanha
Sudhakar Choudhary
560823
560269
KS000823
KS000269
 
  137 Tapan Jyoti Ghosh
Amitava Banerjee
707153
703600
WB007153
WB003600
 
  138 Jayanta Choudhury
Sanat Banerjee
701504
707342
WB001504
WB007342
 
  139 Anil Vijaywargiya
Jitesh Agrawal
480195
480088
MP000195
MP000088
 
  140 Pintu Maity
Arup Kumar Hudait
707376
707895
WB007376
WB007895
 
  141 K L Bandi
K P Poddar
480156
480169
MP000156
MP000169
 
  142 Suman Routh
Pappu Mukherjee
707674
707941
WB007674
WB007941
 
  143 Prithviraj Ghosh
Gourav Biswas
707760
707844
WB007760
WB007844
 
  144 Sourav Basak
Rajib Roy
707176
707902
WB007176
WB007902
 
  145 Kannan Krishnamurthy
Sushi Natraj
610514
610539
TM000514
TM000539
 
  146 Sudhir K Agrawal
M P S Chauhan
110496
110301
D0000496
D0000301
 
  147 Puneet Kapur
Ashok Gupta
110597
110598
D0000597
D0000598
 
  148 Monica Jajoo
Sumit Mukherjee
110463
705399
D0000463
WB005399
 
  149 Md. Rashedul Hasan Ripon
Bishwajit Saha
988013
988014
BAN1710
BAN&500065
 
  150 Syed Zahid Sajjad
Sudipta Adhikary
988017
707796
BAN03
WB007796
 
  151 Bablu Roy Choudhury
Vrishali Paranjpe
707113
410368
WB007113
PM000368
 
  152 Samir Pal
Amit Chakraborty
706416
705504
WB006416
WB005504
 
  153 Shankar Lal Sharma
M Tharunaiah
560835
520025
KS000835
APS00025
 
  154 Shankar Lal Sharma
J V Ramana Murthy
560835
520009
KS000835
APS00009
 
  155 V Balakrishna Rao
M Tharunaiah
520015
520025
APS00015
APS00025
 
  156 Amalendu Sanyal
Sekhar Banerjee
704504
705618
WB004504
WB005618
 
  157 Asok Lean
Klaus Spiegelberg
949003
949004
GER01
GER02
 
  158 Sukumaran Rajeev
Mithun Mukherjee
690106
707561
K0000106
WB007561
 
  159 D Bhavani
Vidyut
500049
500546
TG000049
TG000546
 
  160 D N Lenka
Biren Mitra Behera
750084
750043
O0000084
O0000043