HCL - Archive

Archive

All India HCL Bridge Tournament 2006

12th Aug to 15th Aug 2006, Hotel Radisson, Noida

RESULTS

Bulletin1 - 12/08/2006 Bulletin2 - 13/08/2006 Bulletin3 - 14/08/2006 Bulletin4 - 15/08/2006
 
EVENT WINNERS RUNNERS-UP
Team of Four
Naresh Tandan Trophy

J.P. GOENKA

J.P. Goenka, Pritish Kushari, Aloke Sadhu, Badal Das, S N Dey Sarkar, S Mukherjee

MANAS SAHA’S IV

Manas Saha, Snehashish Roy, D. Majumder, S. Chowdhury, Pranab Roy, Kaustabh Nandi

Open Pairs
Neena Bonarji Trophy

Prem Chand R Bafna – Ashok Vaidya

Kiran Nadar – B Satyanarayana